Sitter du for mye i godstolen hjemme?

Vil du bli med en fast gjeng hvert uke?

Trenger du av og til en arm å støtte deg til?

Livsgledetur er en turpakke på opplevelser med en fast turgruppe, som gir deg noe å glede seg til hver uke. Her får du det du trenger:

Turpakkene varer fra 4-6 turer og går gjennom høst, vinter og vår, og er lagt opp etter målsetninger som frisk luft, kontakt med dyr, opplevelse av årstidene, og kulturopplevelser. Om det ikke er oppgitt noe, skal det være mulig med rullator, men det er fint å gi beskjed ved påmelding. Det skal være toalettfasiliteter for deltagerene på turen, og det står også spesifisert tydelig om det er unntak fra dette. Turene er lagt opp for eldre uten demensdiagnose.

LIVSGLEDE FOR ELDRE

Livsglede for eldre ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen.
Siden den gang har LFE utviklet seg til å bli en nasjonal organisasjon som jobber både med eldreomsorg, utvikling, utdanning og innovasjon innenfor tre hovedområder;
frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling.

Livsgledetur er ett av våre prosjekt som retter seg mot hjemmeboende eldre i håp om å få dem med ut på tur og således bedre helsa og livskvaliteten!

Se mer om Livsglede for Eldre på egne nettsider:

www.livsgledeforeldre.no