Livsglede for eldre

LIVSGLEDE FOR ELDRE

– ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. Siden den gang har LFE utviklet seg til å bli en nasjonal organisasjon som jobber både med eldreomsorg, utvikling, utdanning og innovasjon innenfor tre hovedområder;
frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling.

Livsgledetur er ett av våre prosjekt som retter seg mot hjemmeboende eldre i håp om å få dem med ut på tur og således bedre helsa og livskvaliteten!

Se mer om Livsglede for Eldre på egne nettsider:

www.livsgledeforeldre.no

banner_støtt_oss