Noe for deg?

Livsgledetur er en tur-pakke på opplevelser med en fast gruppe, som gir deg noe å glede seg til hver uke. Her får du det du trenger, transport fra dør til dør, et godt måltid og en arm å støtte deg på om du vil. Turpakkene varer fra 4-6 turer og går gjennom høst, vinter og vår. Om det ikke er oppgitt noe, skal det være mulig med rullator, men det er fint å gi beskjed ved påmelding. Det skal være toalettfasiliteter for deltagerene på turen, og det står også spesifisert tydelig om det er unntak fra dette. Turene er lagt opp for eldre uten demensdiagnose, for aktivitetstilbud til personer med demens, se kommunens hjemmesider.

Turene er lagt opp etter noen grunnleggende mål vi mener er vikitge for å skape en god turopplevelse. Alle turene er ikke lagt opp etter alle fire målsetningene, men alle turene skal ivareta minst ett av målene.

livsgledetur320_3Frisk luft – ut i naturen
Turene skal ta oss med ut i naturen, og vi drar på tur ut hele året, enten det er sol eller regn. Å gå en tur kan både gi rom for gode samtaler, eller stillhet til å nyte omgivelsene. Turen går i ditt tempo, og lengden kan du bestemme selv etter dagsformen. Målet er å komme seg ut i fine omgivelser, og kjenne at det er godt å bevege seg!


aarstidOpplevelse av årstidene

Turene skal være med på å forsterke følelsen av at årstidene skifter. Dette kan være en tur ut i naturen, men også en tur hvor vi markere en tradisjon knyttet til en spesiell merkedag. Dette er opplevelser som skal bryte opp hverdagen, og gi en følelse av de endringene årstidene innebærer. Her er målet å få tilbake følelsen av den naturlige forandringen som skjer i løpet av året!

FAGARTIKLER OM TEMAET

fagartikkelTrim bedrer immunforsvaret hos eldre.
Les mer på forskning.no